Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj  Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja prijave, ekonomske veličine do 3.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO).

Prihvatljive aktivnosti/troškovi za financiranje putem ovog Natječaja su:

  1. a)      kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  2. b)      kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
  3. c)      kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)
  4. d)      kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  5. e)      podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  6. f)       uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  7. g)      građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  8. h)      stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
  9. i)        operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Aktivnosti/troškovi iz točke (c), (h) i (i) ne mogu se navesti kao jedine aktivnosti/troškovi u prijavnom obrascu.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1.1.2018. godine.

Rok za prijavu na Natječaj je 24.9.2018. godine.

Cjelokupni tekst  Natječaja i natječajnu dokumentaciju možete vidjeti ovdje.