Otvoren je natječaj za provedbu Podmjere 9.1 »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru« – provedba tipa operacije 9.1.1 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija«. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 26.250.000,00 kuna, a potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova zahtjeva za potporu koji su predmet natječaja. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. listopada 2018. godine od 12:00 sati do 19. studenog 2018. godine do 12:00 sati

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije
  2. sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije
  3. komercijalno i računovodstveno upravljanje
  4. centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja i/ili
  5. druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i olakšavanje inovativnih procesa.

 

Prihvatljivi troškovi su:

Za provedbu prihvatljivih aktivnosti predviđenih odobrenim poslovnim planom proizvođačke organizacije prihvatljivi su:

1) administrativni troškovi

2) troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora

3) troškovi (koncentriranja proizvoda) zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište

4) troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko

5) kupnja informatičke opreme i tehnologije

6) trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili

7) troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na stranici https://www.apprrr.hr/mjera-9-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/

 

 

Izvor: https://www.apprrr.hr/

 

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.