Otvoren je 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Rok za prijavu projektnih prijedloga je do 20. prosinca 2018. u 12h putem Elektroničkog sustava za praćenje (eMS). Alokacija za drugi poziv za sve četiri Prioritetne osi iznosi oko 26 milijuna eura, intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske. Cilj programa je jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata.

 

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu:

  1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi

1.1. Poboljšanje usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u prekograničnom području

  1. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti

2.1. Promicanje i poboljšanje zaštite okoliša i prirode i sustava upravljanja za sprječavanje rizika

2.2 Promicanje i poboljšanje iskorištavanja obnovljivih izvora energije s ciljem jačanja energetske učinkovitosti

  1. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine

3.1. Jačanje i diversifikacija turističke ponude prekograničnim pristupima te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine

  1. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području

4.1. Poboljšanje institucionalne infrastrukture i usluga kako bi se ubrzao razvoj konkurentnosti i poslovnog okruženja u Programskom području.

 

Intenzitet potpore raspoređen je prema prioritetnim osima:

Prioritetna os 1 – u iznosu od min 400.000,00 do max 1.000.000,00 eura

Prioritetna os 2 – u iznosu od min 500.000,00 do max 2.000.000,00 eura

Prioritetna os 3 – u izosu min od 400.000,00 do max 2.000.000,00 eura

Prioritetna os 4 – u iznosu min od 400.000,00 do max 1.500.000,00 eura

 

Programsko područje:  12 županija u Hrvatskoj (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka županija), Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i 109 općina u Bosni i Hercegovini te 10 općina u Crnoj Gori.

Prihvatljivi prijavitelji: 

neprofitna/javna tijela zakonski osnovana radi javnog interesa ili ispunjavanja potreba od općeg interesa: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javna tijela (institucije, agencije) koje osniva država ili lokalna, područna (regionalna) samouprava, kao što su: istraživačko-razvojne institucije, odgojno-obrazovne institucije, institucije zdravstvene skrbi, institucije za zaštitu prirode i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori, javna komunalna poduzeća, turističke zajednice/organizacije i sl.; organizacije civilnog društva; komore (npr. gospodarske, poljoprivredne, obrtničke, industrijske), klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe, sektorska udruženja i sl.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na stranici http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/2nd-call-for-proposals/

 

Izvor: https://strukturnifondovi.hr

 

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.