Otvoren je Javni poziv fizičkim osobama građanima za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje sustava za korištenje sustava obnovljivih izvora energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog novog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:
– s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode ili
– s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje u postojeće obiteljske kuće.

Za sufinanciranje se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2. Postotak sufinanciranja ovisi o lokaciji kuće, pa će tako do 80% moći dobiti stanovnici područja posebne državne skrbi i prve skupine otoka, a maksimalni iznos koji se može dobiti po korisniku iznosi 35 000 kn za sustave na biomasu te maksimalno 45 000 kn za sustave sa dizalicom topline. Opravdani troškovi su troškovi izrade glavnog projekta, stručnog nadzora te nabave i ugradnje sustava.

Kako bi se prijavili za sufinanciranje, građani moraju zadovoljavati uvjete poziva i imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće te glavni projekt s potrebnim odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja (ukoliko su potrebni) i detaljnim troškovnikom, koji će izraditi ovlašteni inženjer. Natječaj je otvoren od 31. listopada do iskorištenja sredstava odnosno do kraja godine, a o rezultatima prijava će građani biti obaviješteni pismenim putem.

Građani čiji zahtjevi budu potpuni i prihvaćeni, na adresu će dobiti i Odluku o sufinanciranju i Ugovor te imaju rok od 12 mjeseci za ostvarenje svog projekta. U dogovoru s dobavljačem opreme i radova, građani troškove mogu podmiriti u potpunosti i tražiti nadoknadu ili mogu podmiriti samo svoj udio, a Fondu dostaviti Ugovor o ustupanju potraživanja, kako bi udio Fonda bio isplaćen direktno dobavljaču opreme i radova.

Više informacija o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na poveznici

Izvor: http://www.fzoeu.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.