Program „Pokreni nešto svoje“ potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem na ekonomiju, društvo i okoliš te odgovara na potrebe poduzetnika za savjetodavnom i financijskom podrškom za početak i razvoj poslovanja.

Cilj Programa potpore je razvoj mikropoduzeća s pozitivnim utjecajem na društvo u Republici Hrvatskoj. Program podupire konkretne, jasne projekte koji će razviti ili unaprijediti proizvod ili uslugu ili na drugi način napraviti promjenu koja će imati dugoročni pozitivni učinak na poslovanje. Program ne financira redovito poslovanje poduzeća. Važan kriterij odabira će biti postojanje društvene inovacije koja ima potencijal za skaliranje i/ili replikaciju te dugoročni utjecaj na lokalnu zajednicu prijavitelja ili šire društvo.

ACT Grupa će ugovorenim projektima za vrijeme trajanja projekta osigurati besplatno:
• mentorstvo u provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata,
• mjerenje društvenog utjecaja projekta i izradu izvještaja o društvenom povratu ulaganja,
• promociju projekta kroz kampanju Programa.

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 504.000,00 kn. Bit će podržano 7 projekata svaki s iznosom od 72.000,00 kn. Cjelokupni planirani iznos za financiranje će se korisniku uplatiti nakon potpisivanja ugovora o provedbi projekta, a prije početka projekta.

Prihvatljivi prijavitelj na ovaj poziv je:
• subjekt koji u trenutku prijave jest mikropoduzeće
• osoba koja nema poduzeće (odn. nije poduzeće) u trenutku prijave projekta, pod uvjetom da u razdoblju do potpisivanja ugovora o potpori, osnuje i registrira poduzeće i postane član skupštine/suvlasnik ili vlasnik poduzeća.

Ostali uvjeti:
• prijavitelj ima podmirene sve poreze i davanja nastala u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, • prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
• protiv odgovorne osobe prijavitelja i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak.

Za financiranje su prihvatljive sve aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta. Neki od primjera aktivnosti:
• upravljanje projektom,
• razvoj strateških i poslovnih dokumenata (strateški planovi, poslovni modeli, investicijske studije, marketinške strategije… ),
• osnivanje novog poduzeća ili razvoj postojećeg poduzeća,
• istraživanje i razvoj tržišta,
• testiranje poslovnih hipoteza,
• razvoj novog proizvoda/usluge ili nadogradnja postojećeg proizvoda/usluge,
• edukacija radnika, suradnika i/ili korisnika,
• razvoj i stvaranje novih radnih mjesta,
• ulaganje u opremu.

Vrijeme trajanja projekata je 6 mjeseci. Početak provedbe projekata je 1. travnja 2019., a projekti moraju završiti 30. rujna 2019. godine.

Prijavitelji šalju svoju prijavu putem web obrasca na http://pokreninestosvoje.hr/prijavnica. Krajnji rok za slanje prijave je 14. prosinca 2018. godine do 12:00 sati (podne).

Detaljnije pogledajte na poveznici

Izvor: http://act-grupa.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u prijavi slobodno nam se obratite.