Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije.

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Svrha Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno i svaki prijavitelj može imati samo jedan projektni prijedlog. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Temeljem OPKK, iz Europskog fonda za regionalni razvoj  za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 200.000.000,00 HRK

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

– najniži iznos 80.000,00 HRK

– najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica lokalne samouprave utvrđuje se intenzitet potpore do najviše 75% prihvatljivih troškova koji će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS.

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju izradu, razvoj i/ili nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje; kao i implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom. Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga čije je podnošenje moguće od 21. studenog 2018. od 11:00:00 sati do 21. prosinca 2018. u 11:00:00 sati. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Više informacija o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na poveznici

Izvor: https://bit.ly/2zctdAF

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.