Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju” s ukupnom alokacijom od 100.000.000,00 HRK iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna.

Opći cilj Poziva je povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rada, a ostvaruje se kroz dva specifična cilja:

1) Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning);

2) Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 100.000.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.000.000,00 kn dok najviši iznos sredstava iznosi 4.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17). Partnerstvo na projektu nije obavezno.

Prijavitelj može dostaviti jednu prijavu na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Ukoliko je prijavitelj sveučilište, isti može dostaviti dvije prijave.

Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su po elementima projekta:

Element 1: – Upravljanje projektom i administracija

Element 2: Unapređenje postojećih i razvoj novih modela provedbe stručne prakse za

postojeće preddiplomske, diplomske te integrirane preddiplomske i diplomske studije

Element 3: Provedba stručne prakse

Element 4: Promidžba i vidljivost

Trajanje provedbe projekata je 24-36 mjeseci. Razdoblje provedbe projekta započinje danom sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te istječe završetkom obavljanja projektnih aktivnosti.

Projektni prijedlozi podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na sljedeću adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, do 21. 2. 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mzo.hr/hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.