Objavljen je ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za znanstvene institucije.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.600.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu je 9.120.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta obzirom da se putem ovog Poziva sredstva ne dodjeljuju za državnu potporu.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti samo prijavitelji s projektima odabranim putem Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, a koji su uključeni na Listu unaprijed određenih prijavitelja i projekata, te zadovoljavaju i sljedeće uvjete:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata:

-izgradnja IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnja postojeće IRI infrastrukture ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;

-opremanje objekata istraživačke infrastrukture;

  • Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  • Angažiranje osobe od strane Prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) ukoliko je primjenjivo.
  • Upravljanje projektom (administrator projekta)
  • Informiranje i vidljivost

Ostale aktivnosti projekta:

– revizija projekta

– provedba horizontalnih načela

– usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Aktivnosti koje nisu nabrojane smatraju se neprihvatljivima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga bio je 13. siječnja 2019. godine, a  produžen je do 10. veljače 2019. godine. Više o tome možete pogledati na poveznici.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/

Za dodatne informacije i pomoć slobodno nam se obratite.