Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture sklopili su u listopadu 2014. godine Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – Umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine, nacionalnoga dopunskog programa potpore u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a vezano uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim vrtićima i školama provoditi stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici.

Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole. Djeca od tri godine i učenici od 6 do 18 godina su korisnici ovoga programa. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja i zajedničkom ulaganju područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini. Ruksak (pun) kulture zajednički je pothvat obrazovnog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a pritom su uključene sve županije i općine.

Svrha programa je poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Cilj Programa je priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Vrijeme trajanja Programa je 6 godina, a planirana financijska sredstva iznose 1.000.000,00 kn godišnje.

Programske djelatnosti su:

 • izvedbene umjetnosti
 • vizualna umjetnost
 • filmska umjetnost
 • književnost
 • kulturna baština
 • programi studenata umjetničkih akademija.

Provoditelji programa su profesionalni umjetnici i studenti umjetničkih akademija uz mentorstvo profesora.

Ključni kriteriji za odabir vrtića, osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje u kojima će se provoditi kulturno-umjetnički programi/radionice su:

 • područni vrtići i škole
 • prometno slabije povezani vrtići i škole
 • zainteresiranost vrtića i/ili škole za umjetničke programe i radionice
 • zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgojitelja za diseminaciju programa i radionica.

Ključni kriteriji za odabir kulturno-umjetničkih programa/radionica koji se provode u sklopu Ruksaka su:

 • usklađenost sadržaja s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije;
 • održivost programa u smislu daljnjeg širenja u sredini u kojoj je prezentiran;
 • prilagođenost uvjetima izvođenja u prostorima vrtića, škola i centara za odgoj i obrazovanje uz jednostavne i prenosive rekvizite;
 • upisanost predlagatelja iz područja kazališne djelatnosti u Očevidnik kazališta;
 • visoka razina umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda umjetničkih i kulturnih programa.

Zainteresirani vrtići, škole i centri za odgoj i obrazovanje ispunjene prijavne obrasce za iskazivanje interesa trebaju poslati na adresu: ruksak-pun-kulture@mzo.hr, najkasnije do 21. prosinca 2018.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mzo.hr/hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.