Ured za udruge objavio je Poziv “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice”. Ovaj Poziv provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi Poziva su:

1.Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora

2.Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i              međusektorsku suradnju

3.Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica i umjetničke organizacije registrirane kao neprofitne organizacije, dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva, javne ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i udrugom ukoliko ista nije prijavitelj projekta.

Svaki prijavitelj može dostaviti jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv, no prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi, a partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 70.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 2.000.000,00 kn.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2019godine. 

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor:  https://udruge.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.