Ured za udruge objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika”

Opći cilj Poziva je unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

Specifični ciljevi:

  1. Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
  2. Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
  3. Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
  4. Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama
  5. Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima

Ciljane skupine  su:

  • Organizacije civilnoga društva
  • Zaposlenici organizacija civilnoga društva
  • Zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 85.000.000,00 kuna. Stopa financiranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Predviđeni najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 800.000,00 kuna, a najviši 2.000.000,00 kuna.

Potencijalni prijavitelji

– Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se u Komponenti 1 mora prijaviti u projektnom partnerstvu kako slijedi:

Prijavitelj: Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera)

Obvezni partner: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se u Komponenti 2 mora prijaviti u projektnom partnerstvu kako slijedi:

Prijavitelj: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezni partner: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi prijavitelja)

Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi. Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2019godine. 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor:  https://udruge.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.