Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija iz podmjere 9.1. Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 25.000.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura, odnosno maksimalno do 100.000,00 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije
 • sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije
 • komercijalno i računovodstveno upravljanje
 • centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja i/ili
 • druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i olakšavanje inovativnih procesa.

Prihvatljivi troškovi su:

Za provedbu prihvatljivih aktivnosti predviđenih odobrenim poslovnim planom proizvođačke organizacije prihvatljivi su:

 • administrativni troškovi
 • troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora
 • troškovi (koncentriranja proizvoda) zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište
 • troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko
 • kupnja informatičke opreme i tehnologije
 • trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
 • troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10. prosinca 2018. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.apprrr.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.