Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije novoosnovanih MSP-ova – Faza II., za mikro, male i srednje poduzetnike.

Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Svrha (cilj) Poziva je poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.400.000,00 kuna, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 kuna.

Do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim poduzećima koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge ).

Može obuhvaćati sljedeće:

-Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,

– Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,

– Revizija Studije izvedivosti,

– Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,

– Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

  1. Priprema lansiranja proizvoda/usluge – može obuhvaćati sljedeće:

-Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,

– Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,

– Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,

– Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,

– Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,

– Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,

– Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku najranije od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.