Ponovno je otvoren Javni poziv sa povećanim dostupnim financijskim sredstvima kojim će se pružit potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti. 

Opći cilj Poziva je povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport.

Specifični ciljevi Poziva:

  1. Povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti
  2. Poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti

Ciljane skupine

Poziv je podijeljen na dvije komponente:

Komponenta 1 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju  te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni te

Komponenta 2 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 50.000.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv sada iznosi 100.000.000,00 kn.

Uz navedeno povećanje financijske alokacije Poziva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Izmjenu natječajne dokumentacije koju možete preuzeti na dolje navedenoj poveznici.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prihvatljivi prijavitelji se mogu prijaviti sami ili u projektnom partnerstvu. Prijavitelj može dostaviti u okviru svake Komponente najviše jedan projektni prijedlog. Ukoliko tijekom procesa dodjele projektni prijedlog bude odbijen, prijavitelj može dostaviti novi projektni prijedlog.

Obzirom na navedeno, Ministarstvo prekida obustavu Poziva te je nove projektne prijedloge moguće podnositi od 14. prosinca 2018. u 14.00:01 sati.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://www.esf.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.