Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 21. prosinca Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini sa pripadajućom dokumentacijom, a kojim se financijski podupire vidljivost i rad udruga za zaštitu potrošača putem jačanja njihovih aktivnosti, promotivnih događanja, uspostave i ažuriranja mrežnih stranica kao i nabavu informatičke i komunikacijske opreme.

Cilj Natječaja je dodjela financijske podrške održivim i inovativnim projektima udruga za zaštitu prava potrošača u Republici Hrvatskoj, a radi osiguravanja pružanja kvalitetne pomoći građanima – potrošačima radi zaštite njihovih prava i omogućavanja ostvarivanja istih sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske.

Na Natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14 i 70/17), koje djeluju u području zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača, te koje su u svom djelovanju neovisne o trgovcima, a sukladno odredbama članka 128. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14 i 110/15).

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 1.400.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna, a najviši iznos po pojedinom projektu iznosi 70.000,00 kuna. Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje projekata.

Okvirno broj projekata koji se planira financirati u okviru ovog natječaja je 20. Udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog natječaja. Prijavitelj može istodobno biti partner u drugoj prijavi.

Projekti koje udruga prijavljuje mora biti usmjerena na stvarne potrebe potrošača u Republici Hrvatskoj, a temeljeni su na pozitivnoj praksi udruge, a u skladu s prioritetima natječaja i područjem djelovanja udruge.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

  1. inovativne i raznovrsne metode informiranja i edukacije potrošača (javne kampanje, organizacija okruglih stolova, konferencija i sl., edukativne radionice s potrošačima, izrada video materijala i drugog promotivnog materijala);
  2. uspostava i ažuriranje mrežnih stranica za obavljanje poslova iz područja zaštite prava potrošača;

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

a) nastali su za vrijeme razdoblja provedbe projekata u skladu s ugovorom,

b) moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekata,

c) nužni su za provođenje projekata koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,

d) mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

e) trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti.

Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.mingo.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.