U Proračunu Grada Petrinje  za 2019. godinu osigurat će se sredstva za sufinanciranje i potporu programima školskih sportskih društava i sportskih klubova/udruga namijenjenih zadovoljavanju Programa od interesa za opće dobro u području  sporta Grada Petrinje.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava je 2.500.000,00 kn koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Petrinje, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama  za provedbu programa.

Sredstva su namijenjena provedbi slijedećih programa:

 1. Školski sport – sport djece i mladeži ( nije predmet javnog poziva) – 80.000,00 kn
 2. Sportski klubovi/udruge (980.000,00 kn klubovi 1-3 jakosne skupine; 30,000,00 kn klubovi 4. jakosne skupine) – 1.010.000,00 kn    
 3. Kvalitetni sportaši i klubovi/udruge (nije predmet javnog poziva) – 100.000,00 kn
 4. Stručno usavršavanje kadrova (nije predmet javnog poziva) – 60.000,00 kn
 5. Organizacija prigodnih sportskih manifestacija – 360.000,00 kn
 6. Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i stradalnika Dom. rata – 15.000,00 kn
 7. Sredstva za održavanje nogometnih stadiona „Mladost“ i Škole nogometa,stadiona Češko selo i Hrastovica (380.000,00 izgradnja terena+ 420.000,00 održavanje 3. stadiona) (nije predmet javnog poziva)  – 800.000,00 kn
 8. Sredstva za rad Petrinjskog sportskog saveza (nije predmet javnog poziva)        – 75.000,00 kn

Na ovaj javni poziv se mogu javiti sportski klubovi/udruge (samo za programe pod točkama 2, 5 i 6)  sa sjedištem na području Grada Petrinje, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju programa za opće dobro u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Pravo podnošenja prijave programa imaju sportski klubovi i udruge, koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost uz uvjet da imaju sjedište odnosno prebivalište u Gradu Petrinji te da su punopravne članice Petrinjskog sportskog saveza.
 • Prijavitelj je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, kao i u  Registar sportskih djelatnosti te je prijavljen u Zavod za statistiku
 • Sportski klubovi/udruge koji vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima
 • Sportski klub/udruga je član gradskog, županijskog i nacionalnog sportskog saveza odnosno odgovarajuće udruge udružene u Hrvatski olimpijski odbor ukoliko isti postoje
 • Prijavitelj je osigurao ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenoga programa/aktivnosti (ima stručne trenere i osiguran sportski prostor za pripremu i natjecanje)

Prihvatljive aktivnosti koje će se sufinancirati putem ovog javnog poziva

A Klubovi  

– Program sportske škole (program sportske obuke početnika )

– Programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija

– Programi treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta

B Organizacija prigodnih sportskih manifestacija – pokroviteljstva i supokroviteljstva – turniri i manifestacije koje se organiziraju prigodom obilježavanja značajnih datuma ili u spomen na značajne osobe s područja Grada Petrinje

C Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata – sportski treninzi i  natjecanja osoba s invaliditetom

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije.

Prijedlozi za provedbu Programa od interesa za opće dobro u području sporta (Programa Javnih potreba) Grada Petrinje za 2019. godinu dostavljaju se poštom  ili neposrednom dostavom, zaključno sa 25. 01.2019.godine do 14,00 sati, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://petrinja.hr/sluzbena-petrinja/natjecaji

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.