Sisačko-moslavačka županija objavila je Natječaj kojim se sufinancira razvoj i unaprjeđenje lovstva, promidžba i informiranje iz područja lovstva te sprječavanje šteta od divljači i na divljači.

Korisnici sufinanciranja mogu biti :

 1. lovačke udruge/društva, lovozakupnici zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije,
 2. lovačke udruge/društva i druge pravne i fizičke osobe lovozakupnici i koncesionari državnih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije.

Mjerila koja korisnik mora ispunjavati: 

 • upisan u odgovarajući registar (trgovački, obrtnički, udruga),
 • imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta i transparentno upravljanje javnim sredstvima,
 • ispunjavati i dodatne uvjeti koje propiše davatelj financijskih sredstava,
 • korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja,
 • korisnici  moraju imati uredno podmirene obvezeplaćanja naknade za pravo lova,
 • ukoliko su korisnici već koristili sredstva iz javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu Mjeru u tekućoj kalendarskoj godini neće moći biti sufinancirani iz izvora Sisačko-moslavačke županije za istu namjenu.

Predmet sufinanciranja mogu biti slijedeće Mjere i Aktivnosti

 1. Razvoj i unaprjeđenje lovstva

– ulaganja u materijalnu imovinu

– gradnja, rekonstrukcija i opremanje lovačkih domova

 1. Promidžba i informiranje iz područja lovstva

– nastupi i organizacija sajmova, izložbi, seminara, stručnih skupova i okruglih stolova na temu lovstva

 1. Sprječavanje šteta od divljači i na divljači

– nabavka mehaničkih repelenata (električnih pastira, plinskih topova)

– zaštita od predatora i štetnika

Pojedini korisnik po svim Mjerama može ostvariti ukupan iznos sredstava za sufinanciranje do visine 50% svoje naknade za pravo lova/koncesije za prethodnu lovnu godinu. Sredstva se korisnicima isplaćuju nakon potpisivanja Ugovora, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Natječaj traje do 15. veljače 2019. godine

Prijave na ovaj Natječaj se mogu dostaviti poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici ili osobnom dostavom putem pisarnice Sisačko-moslavačke županije u zatvorenoj omotnici.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor:  https://www.smz.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.