Poštovani,

Petrinjska razvojna agencija provodi anketu među građanima grada Petrinje i okolice sa svrhom organizacije stručnih edukacija i radionica koje će se održavati tijekom cijele 2019. godine.

Cilj održavanja edukacija i radionica je upoznavanje svih zainteresiranih polaznika sa potrebnim znanjima u područjima njihovog interesa kako bi mogli lakše i uspješnije konkurirati na tržištu. Anketiranjem se želi utvrditi koje su Vaše potrebe i interesi kako bismo mogli teme edukacija i radionica prilagoditi Vašim potrebama.

Ispunjavanje ankete traje 2 minute i potpuno je anonimno. Što znači da nećemo bilježiti tko ste, a vaši odgovori neće se moći povezati s konkretnom osobom.

Anketu možete pronaći na poveznici.

Nakon provedene ankete, objaviti ćemo Plan održavanja edukacija za 2019. godinu.

 

Hvala na suradnji i utrošenom vremenu!

Petrinjska razvojna agencija