Petrinjska razvojna agencija održala je u suradnji sa UO za društvene djelatnosti prezentaciju otvorenog Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu. Prezentacija je održana u srijedu 09. siječnja 2019. godine u Maloj dvorani POU Hrvatski dom Petrinja.

 

Cilj predstavljanja bio je da se potencijalnim prijaviteljima pruže relevantne informacije vezane uz programska

područja, uvjete prijave na natječaj, prateću obveznu dokumentaciju, prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti i troškove financiranja te sve ostale informacije potrebne za uspješnu prijavu projekta/programa. Tijekom prezentacije predstavnicima udruga dan je i detaljan uvid u sve propisane obrasce kako bi se olakšao način prijavljivanja i smanjili problemi u vezi s njihovim ispunjavanjem.

Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak – 21. siječnja 2019. U Proračunu Grada Petrinje za 2019. godinu planirano je za ovu namjenu 1.480.000,00 kuna. Sredstva su raspoređena na šest programskih područja i to za udruge iz Domovinskog rata i II. Svjetskog rata 200.00,00 kuna, za udruga iz područja socijalne skrbi 130.000,00 kuna, za udruge pri zdravstvenoj skrbi 100.000,00 kuna, za udruge u kulturi 400.000,00 kuna, za programe udruga za djecu i mlade 150.000,00 te za programe gradskih manifestacija 500.000,00 kuna.

 

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.