Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera.

Partneri operativne skupine mogu biti:

– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ)

– proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru

– fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnošću u okviru predložene teme.

Svi partneri, fizičke i pravne osobe, moraju biti osnovane i registrirane u RH prije objave Natječaja te ne smiju biti u sukobu interesa.

Kako bi se projektna ideja/projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve uvjete prihvatljivosti projektne ideje/projekta za koji se traži sufinanciranje:

  1. Projekt se provodi na području Republike Hrvatske
  2. Korisnik mora dostaviti opis projektne ideje u skladu s Prilogom 6 Natječaja,
  3. Projektna ideja/projekt se mora odnositi na temu uspostave i razvoja kratkih lanaca opskrbe i/ili na temu uspostave i razvoja lokalnih tržišta
  4. Projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima Europskog partnerstva za inovacije
  5. Prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu Operativna skupina ima obvezu dostaviti rezultate svog projekta Upravljačkom tijelu
  6. Rezultat projekta u sklopu podmjere 16.1 kao i sve faze njegove provedbe moraju biti javno dostupni te se ne mogu patentirati, licencirati niti zaštititi kao autorsko pravo ili intelektualno vlasništvo
  7. Projektna ideja/projekt se mora odnositi na horizontalnu i/ili vertikalnu suradnju među partnerima u lancu opskrbe radi uspostave i razvoja novih/inovativnih kratkih lanaca opskrbe ili lokalnih tržišta.
  8. Kratki lanac opskrbe ne smije sadržavati više od jednog posrednika između proizvođača i krajnjeg potrošača.
  9. Lokalno tržište je tržište u radijusu (zračna linija) 50 kilometara od gospodarstva s kojeg potječe proizvod, uključujući aktivnosti prerade i prodaje do krajnjeg potrošača.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 800.000,00 kuna. Visina potpore iznosi 5.000 € u kunskoj protuvrijednosti i u istoj operativnoj skupini unutar ovog tipa operacije isplaćuje se samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 8. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 22. ožujka 2019. godine do 12:00 sati.

 

Više informacija o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.apprrr.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno  nam se obratite.