Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju master i akcijskih planova, strategija itd.

Program Dunav se nadovezuje na makroregionalnu strategiju Europske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) te radi na rješavanju zajedničkih izazova i potreba u pojedinim područjima gdje se očekuje da će transnacionalna suradnja ostvariti konkretne rezultate.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu:

 1. Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija 
  1.1. Poboljšanje postojeće pravne regulative vezane uz inovacije.
  1.2. Poboljšanje kompetencija i kapaciteta za poslovne i društvene inovacije.
 2. Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija
  2.1. Jačanje transnacionalnog (zajedničkog) upravljanja vodnim resursima i rizicima od poplava
  2.2. Poticanje održivog upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te prirodnim resursima
  2.3. Poticanje obnove i upravljanje ekološkim koridorima
  2.4. Poboljšanje spremnosti za upravljanje okolišnim rizicima
 3. Bolje prometno povezana i energetski odgovorna Dunavska regija 
  3.1. Podržati ekološki prihvatljive i sigurne prometne sustave i uravnoteženu dostupnost urbanih i ruralnih područja
  3.2. Poboljšati energetsku sigurnost i energetsku učinkovitost
 4. Dobro upravljana Dunavska regija 
  4.1. Poboljšati institucionalne kapacitete za rješavanje društvenih izazova

Projekti moraju uključivati minimalno 3 financiranih partnera (pridruženi partneri ne predstavljaju dio proračuna) iz minimalno 3 zemlje (od čega barem vodeći partner mora biti iz EU dijela programskog područja). Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH.

Prihvatljivi prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013); privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu.

Otvaranje poziva se očekuje u siječnju 2019.

Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske dok je maksimalno trajanje projekta 30 mjeseci.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa Dunav, poziva na sudjelovanje na informativnom danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Na infordanu će se također iznijeti i iskustva u procesu traženja partnera, prijave i provedbe projekata iz prethodnih poziva od strane dva uspješna hrvatska partnera.
Informativni dan će se održati 29. siječnja 2019. godine s početkom u 10:30 sati (registracija i kava od 10:00 sati) u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22 u Zagrebu.

Radnu verziju programa možete pronaći na poveznici. Zbog organizacijskih razloga potrebno je sudjelovanje potvrditi putem obrasca.

Izvor: https://razvoj.gov.hr