Program međuregionalne suradnje URBACT III se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Program podupire suradnju svih država članica EU te Norveške i Švicarske u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Kroz Mreže za planiranje aktivnosti (Action planning networks) gradovi razmjenjuju svoja iskustva, probleme i svoja rješenja te pronalaze nove ideje kako bi riješili određeni problem u području održivog urbanog razvoja.

Cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

Područje natječaja podijeljeno je na 10 tematskih ciljeva ESI fondova:

  1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
  2. Jačanje pristupa i korištenja i kvalitete ICT-a
  3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
  4. Podržati prelazak na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika u svim sektorima
  5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije i upravljanja rizicima
  6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
  7. Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama
  8. Promicanje zapošljavanja i potpora mobilnosti radne snage
  9. Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva
  10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje razvojem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje

URBACT III ne osigurava sredstva za infrastrukturna ulaganja (npr. izgradnja gradskih prometnica, umirovljeničkih domova, škola ili sličnog) već podržava mjere namijenjene kreatorima javnih politika, izgradnji kapaciteta za upravljanje gradovima, edukaciji građana, podizanju svijesti o održivom urbanom razvoju i sličnim aktivnostima.

Četiri su glavna cilja URBACT III programa:

Specifični cilj 1: Povećanje sposobnosti gradova u upravljanju i provođenju održivih urbanih politika i praksi na integrirani i participativan način

Specifični cilj 2: Poboljšano planiranje održivih urbanih strategija i akcijskih planova u gradovima

Specifični cilj 3: Poboljšano provođenje integriranih planova održivog urbanog razvoja

Specifični cilj 4: Osigurati da su tematska znanja stečena u Programu URBACT dostupna stručnjacima i donositeljima odluka na svim razinama te da dijele know-how o svim aspektima održivog urbanog razvoja u cilju poboljšanja politika urbanog razvoja

Korisnici URBACT III mreža, pored gradova i općina, obuhvaćaju široki spektar dionika: jedinice mjesne samouprave (mjesni odbori, gradske četvrti i kotarevi), ustanove i trgovačka društva koja su osnovale jedinice lokalne i područne samouprave i koje su u njihovom potpunom ili djelomičnom vlasništvu, a odgovorni su za izradu i provedbu specifičnih politika (ekonomski razvoj, opskrba energijom, zdravstvene usluge, prijevoz…), nacionalna i regionalna tijela vlasti koja se bave urbanim pitanjima te sveučilišta, fakulteti i istraživački centri koji se bave istim pitanjima.

Alokacija iznosi do 750.000€ za jednu mrežu, ukupno do 23 mreže, a intenzitet potpore iznosi 85% za prijavitelje iz Republike Hrvatske.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Godišnji nacionalni Infodan programa URBACT III za Hrvatsku održat će se 17. siječnja u Opatiji. Registrirati i potvrditi svoj dolazak možete do 15. siječnja putem  poveznice, a program Infodana možete pronaći ovdje.

Izvor: http://urbact.eu/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.