Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je tri javna poziva putem kojih će se u 2019. godini dodjeljivati bespovratna financijska sredstva s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.           

          Predmet Javnog poziva za dodjelu potpora TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA  u 2019. godini je dodjela bespovratnih sredstava za programe i projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima. Sredstva potpore mogu zatražiti turističke zajednice županija pretežito na turistički nerazvijenim područjima te turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima. Ukupna raspoloživa sredstva u sklopu ovog javnog poziva iznose 4.000.000,00 kuna, a odobravat će se kroz četiri namjene koje obuhvaćaju razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije, edukacije, potporu projektima sufinanciranih iz fondova Europske unije te unapređenje djelovanja i aktivnosti turističkih zajednica.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

 

          Predmet Javnog poziva za potpore TOP DOGAĐANJIMA je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja koja su glavni motiv dolaska turista u destinaciju i koji doprinose ciljevima kao što je promocija Hrvatske kao turističke destinacije, unapređenje i obogaćivanje turističke ponude, produljenje turističke sezone i dr. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju događanja koja su održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina s jakim promidžbenim učinkom u zemlji i inozemstvu te za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 10.000 posjetitelja. Ukupna raspoloživa sredstva u sklopu ovog javnog poziva iznose 2.500.000,00 kuna, a namijenjena su za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja
 • najam prostora za održavanje događanja
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja
 • troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika
 • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
 • zakup medijskog prostora i/ili troškove promocije događanja u zemlji i inozemstvu (studijska putovanja stranih novinara, posebne prezentacije i događanja u suradnji s predstavništvima HTZa u inozemstvu, medijska promocija i dr.)
 • izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.)
 • usluge zaštitarske službe
 • druge troškove neposredne organizacije događanja, koje HTZ smatra opravdanim.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (organizator) kao trgovačka društva, obrti, zadruge, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

 

          Predmet Javnog poziva za dodjelu potpora PROGRAMIMA DESTINACIJSKIH MENADŽMENT KOMPANIJA u 2019. godini je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose ciljevima kao što su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske, obogaćivanje turističke ponude, razvoj inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu, stvaranje prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj. Ukupna raspoloživa sredstva u sklopu ovog javnog poziva iznose 2.000.000,00 kuna,  a mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda i to za sljedeće troškove razvoja, distribucije i promocije:

 • izrada storylinea za tematske proizvode
 • istraživanje tržišta za portfelj tematskih proizvoda
 • izrada baze podataka za portfelj tematskih proizvoda
 • osiguravanje resursa za provedbu
 • izrada promotivne brošure ili dr. informativnih/promotivnih materijala s portfeljem tematskih proizvoda
 • izrada Internet podstranice za portfelj tematskih proizvoda
 • izrada elektroničkog kataloga za portfelj tematskih proizvoda (u XML obliku)
 • e-mailing za portfelj tematskih proizvoda
 • izrada vizuala za offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda
 • offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda (tisak, TV, vanjsko oglašavanje, Internet oglašavanje – portali, društvene mreže i dr.)
 • organiziranje studijskih putovanja za agente i komercijaliste turoperatora ili agencija i druge potencijalne prodajne suradnike za distribuciju portfelja tematske ponude
 • sudjelovanje na tematskim B2B poslovnim radionicama za tematsku ponudu
 • nastupi na turističkim sajmovima.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

 

Dokumentacija za kandidiranje na  Javne pozive podnosi se do 11. veljače 2019. godine i to

 • u elektronskom obliku na online aplikaciji putem linka  https://potpore.htz.hr/
 • i u tiskanom obliku – potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

 

Izvor: https://www.htz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.