Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica koji se odvijaju na turistički nerazvijenim područjima.

Sredstva potpore dodjeljivat će se za:

 1. programe/projekte TZŽ pretežito na turistički nerazvijenim područjima (jedna TZŽ može kandidirati najviše 3 (tri) programa/projekta prema HTZ-u)
 2. programe/projekte TZ na turistički nerazvijenim područjima (jedna TZ može prema TZŽ kandidirati najviše pet (5) programa/projekata)

Ukupna raspoloživa sredstva u sklopu ovog javnog poziva iznose 4.000.000,00 kuna, a odobravati će se kroz četiri namjene koje obuhvaćaju razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije, edukacije, potporu projektima sufinanciranih iz fondova Europske unije te unapređenje djelovanja i aktivnosti turističke zajednice.

 

PROGRAMI/PROJEKTI TZŽ PRETEŽITO NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

 1. Programe/projekte razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije pretežito na turistički nerazvijenim područjima ma razini županije/klastera:

a) brendiranje turističke destinacije

b) labeling turističke destinacije

c) unapređenje kvalitete promocije turističke ponude te ključnih turističkih proizvoda pretežito nerazvijenih turističkihpodručja na razini županije/klastera (kulturni turizam, eno/gastro, cikloturizam, poslovna putovanja, wellness i zdravlje, aktivni odmor i sl.):

-online promocija: digitalno oglašavanje, oglašavanje na društvenim mrežama i sl.

-izrada promotivnih alata (brošure, promotivni video materijal, posteri i sl.

-izrada/redizajn internetskih stranica

-izrada aplikativnih rješenja.

 1. Programe/projekte edukacije na pretežito turistički nerazvijenim područjima na razini županije/klastera:

– strukovno usavršavanje i treninzi za nositelje turističke ponude i davatelje usluga (npr. usavršavanje za podizanje kvalitete usluživanja hrane i pića – sommelieri, cooking show, edukacija pratitelja/vodiča za selektivne oblike turizma (kulturni, ruralni, aktivni, cikloturizam i sl.), turističke interpretatore, edukacija za privatne iznajmljivače, edukativne radionice za davatelje turističkih usluga i sl.), izuzev za strukovno/stručno 2 osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i osposobljavanje za kvalifikacije i polaganje stručnih ispita.

 1. Programe/projekte pretežito na turistički nerazvijenim područjima na razini županije/klastera za koje se koriste sredstva ili će se aplicirati za korištenje sredstava iz fondova Europske unije

a) za pripremu i izradu projektne dokumentacije za programe/projekte na razini županije/klastera koji se apliciraju za sredstva iz fondova Europske unije

b) za provedbu programa/projekata za koja se koriste sredstva ili će se aplicirati za korištenje sredstava iz fondova EU za područje županije/klastera.

 1. Programe/projekte unapređenja djelovanja i aktivnosti turističkih zajednica pretežito na turistički nerazvijenim područjima na razini županije/klastera

a) Izrada strategije razvoja turizma i strateških marketinških planova koji se temelje na nacionalnim strategijama razvoja turizma

b) Izrada i provedba razvojnih projekata za ključne turističke proizvode koji su od posebnog značaja za turistički razvoj i promociju županije/klastera.

 

PROGRAMI/PROJEKTI TZ NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

 1. Programe/projekte razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije na turistički nerazvijenim područjima

a) uređenje cikloturističkih, tematskih i poučnih staza, vidikovaca, izletišta i sl., izuzev izgradnje komunalne infrastrukture i hortikulturnog uređenja

b) podizanje kvalitete informiranja posjetitelja u destinaciji (informativne digitalne ploče, hot spotovi, informativne ploče, city lightsi i sl.)

c) turistička/smeđa signalizacija sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16) – izrada i postavljanje nove turističke/smeđe signalizacije te popravak uništene turističke signalizacije.

 1. Za programe/projekte edukacije na turistički nerazvijenim područjima:

– strukovno usavršavanje i treninzi za nositelje turističke ponude i davatelje usluga (npr. usavršavanje za podizanje kvalitete usluživanja hrane i pića – sommelieri, cooking show, edukacija pratitelja/vodiča za selektivne oblike turizma (kulturni, ruralni, aktivni, cikloturizam i sl.), turističke interpretatore, edukacija za privatne iznajmljivače, edukativne radionice za davatelje turističkih usluga i sl.), izuzev za strukovno/stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i osposobljavanje za kvalifikacije i polaganje stručnih ispita.

 1. Za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima za koje se koriste sredstva ili će se aplicirati za korištenje sredstava iz fondova Europske unije

a) za pripremu i izradu projektne dokumentacije za programe/projekte koji se apliciraju za sredstva iz fondova Europske unije

b) za provedbu programa/projekata za koja se koriste sredstva ili će se aplicirati za korištenje sredstava iz fondova EU.

 1. Za programe/projekte unapređenja djelovanja i aktivnosti turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima

a) Izrada strategije razvoja turizma i akcijskih planova koji se temelje na nacionalnim strategijama razvoja turizma

b) Izrada i provedba razvojnih projekata za ključne turističke proizvode koji su od posebnog značaja za turistički razvoj i promociju.

 

Potpora se isplaćuje tako da se 50 % dodijeljenih sredstava potpore isplaćuje se po potpisivanju ugovora s korisnikom potpore u roku od 30 dana po ispostavljenom zahtjevu za isplatu, a ostatak odobrenog iznosa (do 50 % od dodijeljenih sredstava) HTZ isplaćuje po ispostavljenom zahtjevu za isplatu potpore na žiro račun TZ i to nakon realizacije programa/projekta, a po primitku propisane dokumentacije.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

 • elektronskom obliku na online aplikaciji putem linka https://potpore.htz.hr/.
 • i u tiskanom obliku – potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

Rok za podnošenje kandidatura je:
– Rok za podnošenje kandidatura TZŽ za vlastite projekte podnose se do 25. veljače 2019.
– TZ gradova i općina kandidature podnose u elektronskom i tiskanom obliku. U tiskanom obliku podnose se na adresu turističke zajednice županije do 4. veljače 2019. Rok za slanje prijedloga HTZ-u od strane TZŽ-a je 25. veljače 2019.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.htz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.