U cilju poticanja razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanja javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Središnji državni ured za šport  (SDUŠ) raspisao je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini sa svrhom promicanja športa jer su kao takve od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Poticanjem razvoja športske infrastrukture smatraju se aktivnosti vezane za izvođenje građevinskih radova te opremanja športskih građevina sa svrhom podizanja kvalitete življenja stanovnika te jednake dostupnosti športskih građevina svim korisnicima na području Republike Hrvatske.

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 8.750.000,00 kuna. Najviši iznos sufinanciranja po korisniku, može iznositi 700.000,00 kuna s PDV-om s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat te opremanja športske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta prijavitelji su dužni osigurati iz drugih izvora.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su na temelju individualnih i grupnih rasprava o stvarnim potrebama športske zajednice došle do zaključaka o potrebi poboljšanja športske infrastrukture.

Podnositelj može podnijeti najviše tri zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte.

Prihvatljivi zahtjevi su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi razvoju športske infrastrukture, a koji imaju:

  • suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza s glavnim projektom ili potvrda istih da je/su športsko/a borilište/a rađeno/a po propozicijama međunarodne federacije za pojedini šport i time udovoljava/ju provođenju športskih djelatnosti i/ili održavanju službenih natjecanja,
  • suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ili upravnog tijela velikog grada, Grada Zagreba, odnosno županije nadležne za upravne poslove graditeljstava,
  • ispunjavaju ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog poziva,
  • ništa od gore navedenog ukoliko projektna prijava to ne zahtjeva.

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. izvođenje građevinskih zahvata planiranih/postojećih športskih građevina temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
  2. opremanje športskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete življenja.

Projektna dokumentacija treba biti izrađena prema važećim propisima, mora sadržavati troškovnik i/ili ponude dobavljača opreme te projektni zadatak (opis projekta) s navedenim zahtjevima JLP(R)S odobren (ovjeren i potpisan) od strane odgovorne osobe JLP(R)S.

Predmet javnog poziva je dodjela financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje športskih građevina kao i građevinskog zahvata na postojećim športskim građevinama te opremanje istih, a koje su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Središnji državni ured za šport neće sufinancirati izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije niti vođenje projekta i stručni nadzor nad izvođenjem radova, kao niti angažman ostalih usluga vezanih uz izgradnju.

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od siječnja 2019. do prosinca 2019. godine.

Javni poziv otvoren je do 20. veljače 2019. godine.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://sdus.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.