Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj.

Navedeno se provodi kroz Mjere Programa:

Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata:

 • A1-Hotela
 • A2-Kampova,
 • A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i
 • A4-Ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma

Mjera C – dostupnost i sigurnost

Mjera D – prepoznatljivost

Ciljevi su unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog). Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

 • poboljšanju strukture i kvalitete smještaja,
 • novom zapošljavanju,
 • realizaciji novih investicija,
 • povećanju turističke potrošnje,
 • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima,
 • produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

 1. subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
 2. poljoprivredna gospodarstva i OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 23.652.700,00 kuna. Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C, pod točkom 1. za automatski vanjski defibrilator (AED) kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova. Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti jedan projekt, s izuzetkom Mjere C i D koje se mogu kombinirati s mjerama A i B.

Prihvatljivi troškovi su:

 • računi i bankovne transkacije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika, troškovi koji su nastali tijekom 2018. i 2019., te do kraja lipnja 2020. godine.

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrat PDV-a),
 • porez na dohodak, prirez,
 • troškovi zaposlenika (plaće),
 • kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.),
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora,
 • kamate na dug,
 • operativni troškovi održavanja objekat,
 • izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih objekata,
 • projektno-tehnička dokumentacija, geodetske usluge, troškovi nadzora i vođenje projekta, konzultantske usluge i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca proračuna projekta koji je sastavni dio Ugovora.

Krajnji rok za prijavu na Javni poziv je 1. ožujka 2019. godine.

Prijave se obvezno podnose online, putem ispunjenog Prijavnog obrasca KTG/2019 kojeg je potrebno dostaviti i u tiskanom obliku s opisom projekta i svim prilozima Ukoliko se prijava dostavlja osobno ili putem kurira mora se predati u urudžbeni ured najkasnije 1. ožujka 2019. do 16,00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mint.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.