Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj Poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju master i akcijskih planova, strategija itd.

Program se nadovezuje na makroregionalnu strategiju Europske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) te radi na rješavanju zajedničkih izazova i potreba u pojedinim područjima gdje se očekuje da će transnacionalna suradnja ostvariti konkretne rezultate.

Transnacionalni programa Dunav podržava politiku integracije na regionalnoj razini, potiče transnacionalnu suradnju i doprinosi EUSDR ciljevima.
Poziv je organiziran u dva koraka:
1. U Prvom koraku “, od podnositelja se traži da dostave elektronički, putem sustav praćenja programa (eMS), izražavanje interesa (EoI), s opisom prijedloga i njegova strateška važnost za EU. U prvoj fazi ne dostavljaju se nikakvi dodatni popratni dokumenti.
2. U “Drugom koraku”, unaprijed odabrani projektni prijedlozi bit će pozvani na podnošenje Paketa za prijavu, uključujući potpuno razvijeni Prijavni obrazac, koji će sadržavati detaljnije informacije o sadržaju projekta i bit će osnova za odabir projektnih prijedloga.
Programom će se dodijeliti do 50.910.917,75 eura iz EFRR-a, 3.300.163,83 eura iz programa IPA i 5.134.221,15 eura iz ENI-a. Maksimalni doprinos EU za projekte je 85%. Trajanje projekata ne smije biti dulje od 30 mjeseci. Ovo ograničenje vrijedi za operativnu fazu projekta i ne obuhvaća fazu pripreme.
Svaki projekt mora imati glavnog partnera koji je odgovoran za pripremu i podnošenje obrazac za prijavu.
U slučaju odobrenja projekta, vodeći partner preuzima punu odgovornost za upravljanje, komunikaciju, provedbu i koordinaciju aktivnosti među uključenim partnerima.

Institucije koje mogu biti vodeći partneri su:
  • Lokalna, regionalna, nacionalna javna tijela / tijela kojima upravlja javno pravo,
  • Međunarodne organizacije,
  • Privatna neprofitna tijela.
Vodeći partneri moraju biti smješteni u državi članici EU programskog područja i  ne mogu se mijenjati između dva koraka.
Treći poziv za podnošenje prijedloga otvoren je za sve specifične ciljeve, ali je ograničen na određene teme. Detaljnije o tome možete vidjeti na poveznici.
Poziv je otvoren do petka, 8. ožujka, u 14:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://www.interreg-danube.eu/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.