Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) da će se zbog iskorištenja raspoložive financijske alokacije Poziv zatvoriti s danom 4. veljače 2019. godine.

Potencijalni prijavitelji na Poziv su javna tijela (ministarstva i agencije, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, ustanove socijalne skrbi, ustanove u kulturi.

U okviru ovog Poziva povećana je alokacija s početnih 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, sukladno Odluci o povećanju alokacije donesene od ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se dodijeljuje za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna. Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mgipu.gov.hr/

Za dodatne informacije slobodno nam se obratite.