Javnim natječajem Sisačko-moslavačka županija želi pružiti dodatni poticaj udrugama i organizacijama civilnog društva stvaranjem uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanje potreba članova zajednice, buđenju osjećaja ponosa i pripadnosti, stvaranju razvojnih potencijala i podizanje kvalitete života.

Prijedlozi programa/projekata po ovom Javnom natječaju mogu se podnositi u okviru sljedećih djelatnosti:

 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
 • zaštita i promicanje ljudskih prava te unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
 • osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu,
 • razvoju i promicanju kulture, vjerske baštine i  kulturnog amaterizma,
 • tehničkoj kulturi,
 • povećanju životnih standarda umirovljenika i osoba treće životne dobi,
 • razvoju i promicanju športa,
 • jačanja i poticanja na multimedijalne aktivnosti,
 • razvoju dobrovoljnog vatrogastva,
 • jačanja i razvoja gospodarskih, poljoprivrednih i turističkih aktivnosti,
 • prevenciji bolesti i zdravstvenoj zaštiti,
 • knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • ostalim područjima od značaja na razvoj civilnog društva i zadovoljavanju javnih potreba u ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim aktima Županije.

Ukupna vrijednost Javnog natječaja iznosi 1.300.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna. Korisnici mogu prijaviti i ugovoriti najviše dva programa/projekta u sklopu ovog Javnog natječaja.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje ima Korisnik, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 1. nastali su u razdoblju provedbe programa/projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu početi prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora. Iznimno, prihvatljivi troškovi su i troškovi nastali prije raspisivanja natječaja, ukoliko se radi o aktivnostima programa/projekta u tekućoj godini, a koji iz objektivnih razloga ne mogu biti realizirane nakon potpisivanja ugovora;
 2. moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu  programa/projekta;
 3. nužni su za provedbu programa/projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava;
 4. mogu biti identificirani i provjereni te su računovodstveno evidentirani kod Korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 5. trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u pogledu na štedljivost i učinkovitost.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga programa/projekata otvoren je do iskorištenja planiranih sredstava za donacije i pokroviteljstva u proračunu Sisačko-moslavačke županije, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor:  https://www.smz.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.