Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.

Opći ciljevi Poziva su:

 • Institucionalno osnažiti udruge u području kulture te potaknuti njihove programe, projekte i aktivnosti
 • Poticanje raznovrsnosti i kvalitete kulturne ponude na području Sisačko-moslavačke županije
 • Poticanje ravnomjernog razvoja kulturnih djelatnosti i ponude kulturnih programa na području čitave Županije
 • Očuvanje kulturne baštine Sisačko-moslavačke županije
 • Poticanje daljnjeg razvoja kapaciteta ustanova i udruga kulture s područja Sisačko- moslavačke županije
 • Izgradnja, održavanje, obnavljanje i opremanje objekata u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti

Prijedlozi programa po ovom Pozivu mogu se podnositi u okviru sljedećih djelatnosti:

 1. zaštite i očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara,
 2. manifestacije udruga u kulturi,
 3. manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti,
 4. manifestacije koje promiču kulturu mladih,
 5. međunarodne kulturne suradnje,
 6. izgradnja, održavanje i opremanje iz područja kulture.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva raspoloživa su u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a
planira se financirati između 250 i 300 programa.

Pravo podnošenja prijava po ovom Pozivu imaju:

– jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije, javne ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Sisačko-moslavačke županije (za prijavitelje će se osigurati sredstva u maksimalnom iznosu od 400.000,00 kuna)

– udruge i druge organizacije civilnog društva koje su se svojim statutima opredijelile za obavljanje djelatnosti u kulturi, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (neprofitne organizacije) te koje svojim djelovanjem promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (za prijavitelje će se osigurati sredstva u maksimalnom iznosu od 1.000.000,00 kuna)

– vjerske zajednice s područja Sisačko-moslavačke županije (za prijavitelje će se osigurat sredstva u maksimalnom iznosu od 1.000.000,00 kuna).

Prijavitelji mogu prijaviti najviše dva (2) programa/projekta dok ustanove mogu prijaviti četiri (4) programa/projekta.

Krajnji rok za podnošenje prijava po Pozivu je 4. ožujak 2019. godine.

Za prijavu na Poziv potrebno je ispuniti prijavnicu.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.