Objavljen je Natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Nacionalni program za ovo programsko razdoblje vrijedan je 54,1 milijuna eura, odnosno 10,8 milijun eura godišnje, a za ovu mjeru u ovoj je godini predviđeno 260 tisuća eura.

Ciljevi mjere Informiranje u državama članicama su provođenje informativnih aktivnosti u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (u pogledu sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla te provođenje informativnih aktivnosti o odgovornoj konzumaciji vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom vina.

Korisnici sredstava za mjeru Informiranje u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti:

  •  stručne organizacije uključene u sektor vina – organizacije proizvođača vina – udruženja organizacija proizvođača vina,
  • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača,
  • sektorske organizacije uključene u sektor vina i
  • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

Prihvatljivi troškovi su:

  1. Sudjelovanje u informativnim kampanjama,
  2. Sudjelovanje na događanjima, sajmovima, izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Uniju,
  3. Oglašavanje u medijima na tržištu država članica,
  4. Izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica,
  5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 100.000 eura  (u kunskoj protuvrijednosti).

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je do 28. veljače 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.apprrr.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.