Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe, objavljen je Javni poziv.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Za potporu se mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva s do 50 zaposlenih i druge pravne osobe s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10, čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2018. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 28. lipnja 2018. godine.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 150.000,00 kuna.

Zapošljavanje osoba iz ciljne skupine podrazumijeva zapošljavanje u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) tijekom 24 mjeseca. U slučaju ranijeg prekida radnog odnosa, podnositelj se obvezuje zaposliti drugu osobu iz ciljne skupine do ispunjavanja preuzetih ugovornih obveza.

Za podnositelje koji su već zaposlili osobe iz ciljane skupine nakon 28. lipnja 2018. godine, rok od 24 mjeseca počinje teći od dana dodjele potpore male vrijednosti.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva traje do 5. ožujka 2019. godine.

Zahtjevi s obveznom dokumentacijom podnose se na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za novo zapošljavanje“.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.