Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije objavila je Javni poziv za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija na području Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Trgovačka društva
 • Obrti
 • Udruge
 • Sportski klubovi
 • Umjetničke organizacije

U iznosu od 5.000,00 kuna sufinancirati će se organizacija i realizacija turističkih projekata i manifestacija na području Županije kao npr:

 • Najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
 • Nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju projekta/manifestacije
 • Najam prostora za održavanje projekta/manifestacije
 • Najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju projekta/manifestacije
 • Troškovi smještaja i putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora
 • Troškovi promocije projekta/manifestacije
 • Usluge zaštitarske službe
 • Drugi opravdani troškovi neposredne organizacije projekta/manifestacije

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv je:

 1. Dopis o kandidaturi projekta/manifestacije
 2. Obrazac prijave koji je sastavni dio javnog poziva
 3. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi

Organizatori turističkih projekata/manifestacija podnose kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom na adresu: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Turistički ured, Rimska 28/II, Sisak 44 000 najkasnije do 14. veljače 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor:  https://turizam-smz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.