Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti, objavljuje se Javni poziv.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za stjecanje prvog zanimanja (do iznosa od 12.000,00 kuna po osobi; u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja i gimnazijskim programima obrazovanja), prekvalifikaciju (do iznosa od 12.000,00 kuna po osobi; za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme), osposobljavanje (do iznosa od 12.000,00 kuna po osobi; za osobe koje imaju stečenu najmanje srednju školsku spremu, odnosno srednju stručnu spremu) te stjecanje dodatnih znanja i vještina (do iznosa 6.000,00 kuna po osobi; za osobe koje imaju stečenu najmanje srednju školsku spremu, odnosno srednju stručnu spremu).

Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti i jedan obrazovni program.

Za potporu se mogu kandidirati osobe iz ciljne skupine koje nisu koristile niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te su:

  • nezaposlene najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, a još nisu započele obrazovanje,
  • obrazovanje upisale i započele nakon 28. lipnja 2018. godine, a prije početka obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 5. ožujka 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.