Pozivaju se djeca, mladi i njihovi učitelji, nastavnici, mentori i drugi stručni suradnici u osnovnim i srednjim školama te udruge koje se bave projektima za djecu i mlade da prijave inovativne projekte u kojima su djeca i mladi glavni inicijatori i realizatori.

Projekti se mogu provoditi uz korištenje svih djeci i mladima dostupnih i raspoloživih resursa – od nabavke ili izrade potrebnih „pomagala“, radionica i edukacija, provođenja istraživanja i anketa do korištenja digitalnih tehnologija.

Na natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini prijaviti se mogu:

 • osnovne škole,
 • srednje škole,
 • udruge koje provode projekte za djecu i mlade, studentske udruge,
 • ustanove koje skrbe o djeci i mladima.

Projekti se tematski mogu vezati uz:

– Obrazovanje: ideje za unapređenje učenja, stjecanja i prenošenja znanja (uz pomoć svih raspoloživih sredstava, od prostornih do angažmana osoba, tehnika, korištenja tiskanih materijala i sredstava do digitalnih tehnologija); promicanje medijske ili financijske pismenosti, likovnog i pisanog stvaralaštva i sl.
– Zdrav život i kvalitetno provođenje slobodnog vremena: ideje za uvođenje zdravih navika u svakodnevni život djece i mladih, od sportskih i rekreativnih aktivnosti do aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje okoliša, prevenciju nasilja, boravak u prirodi, zdravu prehranu… (isključeno je financiranje natjecanja i opreme za opremanje sportskih klubova i udruga)
– Istraživanja: ideja za provođenjem istraživanja koje bi svojim zaključcima pridonijelo boljem razumijevanju bilo koje relevantne problematike koja se tiče djece i mladih u Hrvatskoj, te poboljšanju njihovih mogućnosti ili uvjeta života
– Inovaciju: ideje o izradi kreativnih ili tehničkih predmeta/pomagala; čijom bi se primjenom poboljšala organizacija ili proces, ovisno o području primjene

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

 • prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali pravna služba Organizatora ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja),
 • svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt,
 • projekt već može biti proveden, no može se prijaviti na natječaj samo ako ga prijavitelj želi ponovno provesti (neće se financirati troškovi već realiziranih projekata),
 • projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se može ispuniti ovdje,
 • u prijavi se treba konkretno navesti na što će se sredstva utrošiti (financijski plan),
 • uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju ili logotip projekta,
 • nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati,
 • iznos donacije nije limitiran; prijavitelj treba predložiti traženi iznos, a Organizator će u slučaju odabira projekta procijeniti hoće li financirati projekt u cijelosti ili djelomično,
 • projekt može biti predložen i realiziran kroz partnerstvo više subjekata (škola, ili škola i udruga),
 • odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi najkasnije do kraja školske godine 2019./2020.

Projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se ispunjava online na stranicama Organizatora.

Svaka prijava bit će pregledana i ako zadovoljava uvjete i pravila, objavljena na stranici Radost života (samo opis i cilj projekta), a prijave su otvorene do 15. ožujka 2019.

Projekti će biti odabrani do 15. travnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://radostzivota.uniqa.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.