Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je osmi Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 35.000.000,00 kuna, uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Preduvjeti za ostvarivanje potpore su:

  • nadležno javno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda
  • utvrđena šteta na poljoprivrednom potencijalu mora biti veća od 30%
  • u slučaju zaraženosti vinograda zlatnom žuticom vinove loze šteta fitosanitarni inspektor mora propisati mjeru krčenja vinograda

Prihvatljivi troškovi financiranja su opći i materijalni.

Opći troškovi su prihvatljivi od trenutka nastanka elementarne nepogode, što znači da možete od trenutka nastanka elementarne nepogode ugovoriti usluge konzultanta, sudskog vještaka i druge usluge navedene u natječaju.

To su: troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka te troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu

Materijalni troškovi su sanacija poljoprivrednog zemljišta, građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture, popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme, nabava domaćih životinja, nabava i sadnja višegodišnjeg bilja, kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekt i označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije (ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti).

Za elementarne nepogode od 1.1.2018. godine prihvatljivi su troškovi nastali od trenutka nastanka elementarne nepogode uz uvjet da su u skladu s Prilogom 7. Natječaja. U ostalim slučajevima prihvatljivi su troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2019. godine do 12:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.apprrr.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.