[SAVJETODAVNI ČLANAK]

Kada se radi o EU fondovima i financiranju investicija bespovratnim sredstvima treba znati da je uvijek riječ o sufinanciranju samo dijela investicije, a na investitoru je odluka kako će sufinancirati ostatak investicije odnosno uz pomoć vlastitih sredstava i/ili kredita. Također, treba imati na umu da neke aktivnosti nije moguće sufinancirati sredstvima EU u skladu s nacionalnim pravilima o prihvatljivosti troškova, državnim potporama te zakonodavnim okvirom Europske unije i Republike Hrvatske.

Izuzetak je Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. godine gdje poljoprivredna gospodarstva za većinu dostupnih natječaja mogu ostvariti potporu u 100% iznosu. Dobivena sredstva trebaju se iskoristiti namjenski odnosno u pravilu za financiranje troškova nastalih tijekom provedbe projekata, a sukladno pripremljenom poslovnom planu.Dozvoljena su ulaganja u sve proizvodne djelatnosti poljoprivrede u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (kupnja stoke, materijalna imovina i strojevi, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, poboljšanje postojećih poljoprivrednih objekata itd.).Također u slučaju izgradnje objekata potrebno je ishoditi projektnu dokumentaciju, građevinske dozvole, koja je prihvatljiv trošak financiranja iz EU potpora, kao i konzultantske usluge pripreme i provedbe projekta.

Važno je za napomenuti kako ni u sklopu jedne mjere nije prihvatljivo ulaganje za potpune početnike, nego je potrebno i na početku ulaganja imati određenu razinu poljoprivredne proizvodnje. To podrazumijeva da u Upisniku poljoprivrednika već imate registriranu poljoprivrednu proizvodnju od npr. 0,55 ha bobičastog voća, 2 mliječne krave i sl. Tražena ekonomska veličina je najmanja kod podmjere 6.3 – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ u sklopu mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ i iznosi 2000 EUR-a, u sklopu koje se može ostvariti potpora u iznosu od 15.000 EUR-a. S postupnim povećanjem razine poljoprivredne proizvodnje, odnosno ekonomske veličine gospodarstva, postaje se prihvatljiv korisnik ostalih mjera/podmjera.

U konačnici, dostizanjem razine proizvodnje od 8.000 EUR-a na više, postaje se potencijalni korisnik najizdašnije mjere, mjere 4, Podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ gdje se može ostvariti potpora u iznosu do 3 milijuna EUR-a za sve vidove primarne poljoprivredne proizvodnje (npr. podizanje nasada, kupovina strojeva i opreme, izgradnja objekata i sl.).

Kroz navedeni program, između ostalog u sklopu podmjere 6.1.“ Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, predviđen je tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“, namijenjen osobama između 18 i 40 godina, koje u trenutku podnošenja prijave prvi put pokreću poljoprivredno gospodarstvo kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, a moguće je ostvariti potporu u iznosu od 50000 EUR-a.

Na području Grada Petrinje najatraktivnija mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. godine je Mjera 6. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“  i to tipovi operacija 6.3.1.„Potpora malim poljoprivrednicima“ i 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Na dosada objavljene natječaje za navedene tipove operacija, a u sklopu rada razvojne agencije pripremali smo projekte za mnogobrojne korisnike s područja grada Petrinje i šire. Većina naših korisnika je ostvarila EU potporu i time utjecala na razvoj poljoprivrede i ruralnog područja Grada Petrinje. Čeka se objava rezultata za natječaje za mala poljoprivredna gospodarstva i mlade poljoprivrednike iz 2018. godine, te se nadamo uspješnosti prijavljenih projekata.

Isto tako očekuje se povećanje interesa za prijavu projekata na nadolazeće natječaje za tipove operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”i 6.4.1.„Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, a s obzirom da ljudi sve više pokreću poduzetničke projekte u smjeru razvoja seoskog turizma, za što područje Petrinje ima idealne prirodne uvjete i predispozicije za razvoj.

U pripremi projekata na natječaje iz Programa ruralnog razvoja uočeni su brojni problemi i izazovi sa kojima se korisnici suočavaju, a kao najznačajnije izdvajamo slijedeće:

 • nedovoljna ekonomska veličina gospodarstva (poljoprivrednici početnici),
 • ne provođenje kvalitetnog istraživanja tržišta, što je preduvjet za realno planiranje troškova investicije,
 • nemogućnost osiguranja vlastitih ili kreditnih sredstava za financiranje dijela projekta do realizacije isplate cjelokupnog iznosa potpore od strane Ugovornog tijela tzv. međufinanciranje,
 • preduga procedura do isplate rata potpore u trajanju od 3 mjeseca i više,
 • nerazumijevanje banaka i visoke kamatne stope kredita kod predfinanciranja,
 • obvezivost na održivost projekta i zapošljavanje,
 • komplicirani i neriješeni vlasnički odnosi na poljoprivrednom zemljištu koji je predmet zahtjeva za potporu,
 • predugi rokovi odobravanja i evaluiranja pristiglih projektnih prijava što stvara averziju prema EU fondovima te zahtijeva strpljenje prijavitelja,
 • veliki interes prijavitelja za natječaje za mala gospodarstva te mlade poljoprivrednike i prednost ranije poslane prijave,
 • komplicirana i nejasna natječajna dokumentacija i
 • previsoke cijene konzultantskih usluga.

Nadamo se da vas će vas ovaj članak motivirati na veće korištenje raspoloživih potpora za razvoj poljoprivrede i ruralnog područja, jer to je najbolji način za financiranje vaših ideja i projekata, a ujedno doprinosi gospodarskom razvoju i stvaranju dodatne vrijednosti na ovom području.

 

                                                                                                                                        Piše: L.M.LJ.