U cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge Ministarstvo hrvatskih branitelja daje novčanu i drugu potporu za osnivanje i rad zadruga hrvatskih branitelja, kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu.

Ukoliko zadruga želi kandidirati za novčanu potporu kroz ovu mjeru:

  • mora biti registrirana pri Trgovačkom sudu i upisana u sudski registar prije objave Javnog poziva;
  • mora imati najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;
  • ne smije imati evidentirani javni dug s osnove javnih davanja utvrđenog od strane nadležne Porezne uprave;
  • ne smije biti korisnica Mjere poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja, odnosno Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja;
  • ne smije biti evidentirana u evidenciji Ministarstva hrvatskih branitelja kao zadruga koja je prekršila odredbe o namjenskom korištenju mjera iz svih dosadašnjih programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te Pozivom navedeni kriteriji za isključivanje ne smiju biti primjenjivi na podnositelja zahtjeva.

U tekućoj proračunskoj godini (2019.) Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti potporu za najmanje 8 odnosno najviše 10 zadruga koje kvalitetnim poslovnim planom i brojem zadrugara hrvatskih branitelja, odnosno djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom.

Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom pozivu. Sukladno tome, novčana potpora uključuje i iznos od 150.000,00 kuna.

  1. Podnositelj zahtjeva čiji proračunski troškovi potpadaju pod područje ne primarne poljoprivredne proizvodnje, može ostvariti novčanu potporu u iznosu do najviše 150.000,00 kuna,
  2. ukoliko se podnositelj zahtjeva bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, proračunski troškovi primarne poljoprivredne proizvodnje prihvatljivi su u iznosu do najviše 110.000,00 kuna.
  3. Podnositelj zahtjeva koji je certificiran za ekološku proizvodnju može ostvariti do 20% veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 180.000,00 kuna.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu hrvatskih branitelja na adresu: Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, na propisanom obrascu i uz priloženu svu propisanu dokumentaciju, putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 21. veljače do 22. ožujka 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.