Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak potpisali Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja/ mikrokreditiranja rada privatnih iznajmljivača kroz poticajne kredite HBOR-a i pridruženih poslovnih banaka. Poslovna suradnja je dogovorena s ciljem poboljšanja popunjenosti kapaciteta i jačanja cjelogodišnjeg turizma.

Ciljevi su:
1. ujednačavanje standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu,
2. podizanja ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog smještaja,
3. u osnovnom bolja popunjenosti kapaciteta i produljenje turističke sezone.

Krajnji korisnik je fizička osoba – građanin iznajmljivač, koji u trenutku odobrenja kredita ima rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje sljedećih ugostiteljskih usluga u domaćinstvu:
– smještaja u sobi, apartmanu, studio apartmanu ili kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta,
– smještaja u kampu s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno.

Namjena kredita je za:
– obnovu, adaptaciju i opremanje postojećih Objekata,
– poboljšanje postojeće ponude Objekata u okviru iste kategorizacije,
– obnovu, izgradnju i opremanje unutarnjih i vanjskih bazena, wellnessa, izgradnju i opremanje potrebne
infrastrukture i pratećih objekata za cikloturizam, sport i rekreaciju i drugih dodatnih sadržaja, kao dopunu
ponude uz uslugu smještajnog kapaciteta u domaćinstvu (isključena je nabava pokretne opreme i
prijevoznih sredstava, npr bicikli, sandoline, kajaci itd).

Krediti nisu namijenjeni za izgradnju novih i povećanje broja postojećih smještajnih kapaciteta niti za
– za refinanciranje postojećih kredita Krajnjih korisnika,
– za refundaciju vlastitih sredstava Krajnjih korisnika uloženih u Projekt.

Krediti se ugovaraju:
– u kunama od 20.000,00 kn do 375.000,00 kn – ugovorena kamatna stopa je 2,70% godišnje,
– u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR od 2.600,00 EUR do 50,000,00 EUR – ugovorena kamatna
stopa je 2,00% godišnje.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://mint.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.