Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019–2023.

Korisnici sredstava za mjeru Promidžba u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti:
– stručne organizacije uključene u sektor vina,
– organizacije proizvođača vina,
– udruženja organizacija proizvođača vina,
– privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača,
– sektorske organizacije uključene u sektor vina,
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i
– privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 250.000 (u kunskoj
protuvrijednosti), a razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno
prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi su:

  • sudjelovanje u informativnim kampanjama
  • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Uniju,
  • oglašavanje u medijima na tržištu država članica,
  • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica,
  • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 29. ožujka 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.apprrr.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.