Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini.

Javnim pozivom prikupljaju se projektni prijedlozi za tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu te projektni prijedlozi za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2019. godini.
Svrha i cilj ovog Javnog poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnom životu, afirmaciju pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu.
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu.
Jednom projektu je moguće odobriti do najviše 25.000,00 kuna za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 15.000,00 kuna za prijevod na strani jezik i objavu u e-oblikuknjiževnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu. Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i tisak te jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja do 2. svibnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.