Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila drugi natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, a zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja. Broj zahtjeva za isplatu potpore odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva sastoji se od:

  1. Police osiguranja u originalu ili preslici,
  2. pravovaljanog dokaza o plaćanju najmanje 30% premije osiguranja,
  3. Izjave korisnika da nije primio javnu potporu iz drugih izvora.

Zahtjev za isplatu potpore može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. ožujka 2019. godine od 12:00 sati do 15. listopada 2019. godine do 12:00:000 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

* Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 26.srpnja .2019. izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka.

Najznačajnija promjena odnosi na način isplate potpore. Naime, potpora se isplaćuje na žiro račun korisnika naveden u Evidenciji korisnika i/ili na žiro račun društva za osiguranje. Kada se na temelju dokumenta kojim se dokazuje plaćanje utvrdi da je korisnik podmirio više od 30% od ukupne vrijednosti premije osiguranja po pojedinoj polici, ali premija osiguranja nije plaćena u cijelosti, potpora se isplaćuje društvu za osiguranje koje je izdalo predmetnu policu osiguranja. U navedenom slučaju društva za osiguranja obvezna su dio iznosa potpore koji se odnosi na premiju osiguranja iznad 30 % ukupne vrijednosti premije osiguranja koju je podmirio korisnik uplatiti na račun korisnika najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je predmetna uplata izvršena od strane Agencije za plaćanja. Detaljnije pročitajte na poveznici.

Izvor: https://www.apprrr.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.