Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Poziv za međunarodne suradničke projekte u 2019. godini iz programa EUREKA.

Programom se želi potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet.

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Prema Hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti i fizičke osobe nisu opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA.

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Budući da se projekti u okviru EUREKA programa financiraju iz nacionalnih proračuna svaka zemlja zadržava pravo definiranja vlastitih pravila o intenzitetu potpora, o procesu evaluacije te o pravnim subjektima koji se mogu natjecati za ta sredstva.

Budući da su EUREKA projekti međunarodne suradnje, minimalni broj zemalja uključenih u projekt su dvije zemlje članice inicijative. Partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje. Popis zemalja članica dostupan je na www.eurekanetwork.org. Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner.

Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovoran za više od 75 % ukupnih troškova projekta.

Maksimalan iznos koji se može odobriti kroz EUREKA program za hrvatskog partnera je 1.482.000,00 kuna (200.000 EUR * 7,41).

Intenzitet bespovratne potpore po pojedinom projektu za privatne tvrtke iznosi:

 • za mikro i mala poduzeća ukupno do 60% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.482.000,00 kuna (200.000 eura), ovisno što je manje za trajanje projekta do 3 godine (36 mjeseci);
 • za srednja poduzeća ukupno do 50% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.482.000,00 kuna (200.000 eura), ovisno što je manje za trajanje projekta do 3 godine (36 mjeseci);
 • za velika poduzeća ukupno do 40% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.482.000,00 kuna (200.000 eura), ovisno što je manje za trajanje projekta do 3 godine (36 mjeseci).

Prihvatljivi troškovi

 • svi izdaci direktno vezani za razvoj: razvojne bruto plaće, razvojni oprema i sitni inventar, razvojne usluge, troškovi putovanja, ostali troškovi;
 • dozvoljeni troškovi razvoja moraju biti plaćeni– tek po predočenju računa i potvrde plaćanja te pozicioniranje istih u budžetu, vrši se uplata tj. naknada u projektiranim iznosima. Naknada se vrši po isteku kvartalnih perioda određenih u „Eureka poslovnom planu“,
 • dodatni troškovi ili rezervni troškovi dozvoljeni su u okviru razvojnih bruto plaća i u okviru ostalih razvojnih troškova. Nisu u zasebnoj kategoriji već u sklopu navedenih razvojnih troškova.

Neprihvatljivi troškovi

 • Bilo koji izdaci u prošlosti, pa makar oni bili direktno vezani za projekt. Osim troškova konzultanata za pisanje poslovnih planova (max. 40, 50 ili 60% troška se može refundirati za pozitivno ocjenjene i ugovorene projekte, ovisno o veličini poduzeća);
 • Zemlja, građevinski objekti, infrastruktura(priključci i sl.);
 • bilo koja oprema koja je vezana uz proizvodnju, iako u početku može biti korištena u razvoju. Za takvu opremu potrebno je koristiti nečiju uslugu npr. obrade, dorade i sl. Iznimno je mogući dogovor ako na tržištu ne postoji takva vrsta usluge;
 • Kupnja opreme od dobavljača koji je u strukturi vlasništva Natjecatelja/ Korisnika te kupnja stare, rabljene opreme;
 • bilo kakve isplate dobiti uključujući dividende;
 • rezerviranja za buduće moguće gubitke ili troškove;
 • naknade za bilo kakva potraživanja;
 • bilo koji troškovi vezane uz tzv. „in kind“, vrijednosti u naturi (npr. u nekoj stavci razvojnog proračuna natjecatelj umjesto svojih 40, 50 ili 60% novaca nudi neku opremu ili rad svog stručnjaka);
 • Troškovi marketinga, prodaje i/ili distribucije proizvoda ili usluga
 • sve vrste poreza i carina uključujući PDV;
 • ostali troškovi koje stručni tim HAMAG-BICRO-a, PTTE evaluator, ili PFE evaluator procijeni kao nepotrebnim, nedozvoljenim ili neprikladnim bilo visinom bilo sadržajem za proces razvoja projekta.

Sva dokumentacija šalje se poštom do 6. svibnja ili 2. rujna 2019. godine.

Dokumentaciju i više informacija možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://plaviured.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.