Sisačko-moslavačka županija će tijekom 2019. godine dodijeliti bespovratna sredstva
potpore (subvencije) za tradicijske i umjetničke obrte. 

Sukladno Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj
županiji tijekom 2019. godine, cilj ovog Projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske vještine i umijeće oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, umjetničkih obrta koji
se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, te imaju sjedište i djeluju na
području Sisačko-moslavačke županije.

Primatelji sredstava potpore po ovom Projektu mogu biti obrti koji pripadaju grupaciji
tradicijskih i umjetničkih obrta sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji i koji obavljaju
djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije.
Primatelji potpore moraju udovoljiti i slijedećim uvjetima:
– registrirani su i posluju najmanje tri mjeseca prije trenutka podnošenja zahtjeva,
– pozitivno su poslovali u prethodnoj godini,
– imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima,
– namjenski su opravdali bespovratna sredstava dobivena od strane Sisačko-moslavačke
županije u proteklom razdoblju.

Planirano je ukupno 300.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog
Projekta.

Sredstava potpore mogu se koristiti za:
– ishođenje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta
– kupnju i popravak strojeva/opreme (računalne opreme, uredski i radni namještaj) isključivo
za obavljanje registrirane djelatnosti za koju se traži potpora
– kupnju alata i pomagala za rad isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti za koju se
traži potpora)
– uređenje poslovnog prostora – uključuje građevinske, instalaterske radove i radove
unutarnjeg uređenja i materijal za unutarnje uređenje
– edukaciju/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu
– promotivne aktivnosti – uključuje troškove izlaganja na sajmovima, izradu web stranice,
promidžbene materijale i oglašavanje u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti za koju se
traži potpora
– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda
– podmirenje troškova poslovanja (zakup poslovnog prostora, knjigovodstvene usluge, režijski
troškovi: struja, plin, voda, komunalna naknada, telefon)

Sredstva potpore se ne mogu koristiti za:
– porez na dodanu vrijednost, troškove carine, uvozne pristojbe i sl. naknade
– troškove opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti
s podnositeljem prijave
– potrošni materijal (kancelarijski materijal, sredstva za čišćenje i sl.)

Sredstva potpora se odnose na prihvatljive troškove u tekućoj kalendarskoj godini.
Iznos sredstava potpore može iznositi do 70% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a
najviše do 10.000,00 kn. Potpora se dodjeljuje jednokratno.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je zaključno sa 04. travnja 2019. godine.

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija šalju se poštom ili se predaju se osobno u pisarnici Sisačko-moslavačke županije.

Više informacija i prijavu možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.