[SAVJETODAVNI ČLANAK]

Na tržištu financijskih sredstava nalaze se brojni izvori za ostvarivanjem bespovratnih potpora. Najčešće se izvori bespovratnih sredstava, putem javnih poziva i natječaja, dijele na nacionalne javne potpore (potpore jedinica lokalne i regionalne samouprave, potpore iz državnog proračuna), potpore iz fondova Europske unije, potpore institucija i zaklada, te potpore privatnih donatora.

Da biste mogli zatražiti sufinanciranje za svoj projekt trebate opisati planirane aktivnosti, objasniti kome su namijenjene, što želite njima postići i druge elemente koje će zanimati davatelje bespovratnih potpora.  Kako biste uspješno prezentirali svoju ideju potrebno se upoznati s procesom pripreme kvalitetnog projekta.

Projekt je sredstvo integriranja niza aktivnosti s namjerom ostvarenja jasno određenih ciljeva unutar određenog vremena i s određenim resursima.

Prije početka planiranja projekta, bitno je razjasniti što u stvari želimo raditi i u konačnici postići, tj. koji problem riješiti. Planiranje projekta podrazumijeva sljedeće korake:

Projekt treba biti napisan jasno, kratko i obuhvatiti sve elemente koji su definirani u fazi planiranja.  Treba imati na umu da osobe koje ocjenjuju vaš projektni prijedlog  ne znaju ništa o vama niti o vašoj ideji te da im je potrebno, na što konkretniji način,  prezentirati ciljeve.

Ukoliko imate ideju, a smatrate da nemate dovoljno iskustva i znanja da pripremite kvalitetan projektni prijedlog, obratite nam se s povjerenjem u Petrinjsku razvojnu agenciju.

 

   Vizija bez akcije tek je san. Akcija bez vizije troši vrijeme. Vizija s akcijom može promijeniti svijet.

    Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can         change the world.

Joel A. Barker

Piše: Ž.T.