Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“  raspisala je Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2019. godinu.

Cilj Natječaja je podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete rada člana kroz potporu LAG-a.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti,
društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva, domaće radinosti, ustanove i župe koje su u
trenutku zatvaranja natječaja aktivni članovi LAG-a i podmirili su sve dospjele obveze s osnove
članarine u LAG-u.

Svaki prihvatljivi podnositelj prijave na ovaj natječaj ima pravo poslati prijavu za samo jedan
projektni prijedlog u svojstvu prijavitelja.

Prijavitelji koji se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije i/ili obavljati
djelatnost na području LAG-a.

Ukupna planirana vrijednost natječaja  je 150.000,00 kuna, a financijski doprinos prijavitelja mora iznositi minimalno 10% ukupnog prijavljenog troška.

Područja za dodjelu donacija su:
1. Podrška manifestacijama i aktivnostima u kulturi
Podrška organizaciji manifestacija kojima se podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a odvijaju se
na području LAG-a (najam prostora, najam opreme, hrana i piće za sudionike, promocija i sl.),
izdavačkim djelatnostima, troškovima pripreme monografije, zaštiti i očuvanju materijalnih i
nematerijalnih kulturnih dobara, te međunarodnoj kulturnoj suradnji.
Visina financijske potpore po pojedinom projektu iznosi maksimalno do 3.000,00 kn.
2. Ulaganje u opremu
Kupnja opreme kojom se konkretno rješava problem u organizaciji, poboljšavaju uvjeti i kvaliteta
poslovanja prijavitelja (strojevi, dijelovi strojeva, alati, IT oprema, namještaj, instrumenti i sl.).
Visina financijske potpore po pojedinom projektu iznosi maksimalno do 5.000,00 kn.
3. Izgradnja kapaciteta
Pohađanje edukacija, tečajeva, seminara i stručnog osposobljavanja u svrhu unaprjeđenja poslovanja
prijavitelja.
Visina financijske potpore po pojedinom projektu iznosi maksimalno do 1.500,00 kn.
4. Vanjske intelektualne usluge
Konzultantske usluge, projektantske usluge, dizajnerske usluge, izrada web stranice.
Visina financijske potpore po pojedinom projektu iznosi maksimalno do 3.000,00 kn.
5. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje
novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog
zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje.
Visina financijske potpore po pojedinom projektu iznosi maksimalno do 5.000,00 kn.
6. Unapređenje socijalnih usluga u ruralnom području
Visina financijske potpore po pojedinom projektu iznosi maksimalno do 5.000,00 kn.

Rok prijave je 19. travnja 2019. godine, a natječajnu dokumentaciju potrebno je slati u papirnatom obliku, isključivo preporučenom poštom.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://lag-zrinskagora-turopolje.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.