Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” u ukupnom iznosu od 1.109.929,52  kuna.

Predmet Natječaja je restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih
gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Zrinska
gora-Turopolje“, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha je ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i
održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim
promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova
proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih
mjesta i njihovu održivost.

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)
a) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika;
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad
proizvođačkih organizacija.

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:
– dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih
organizacija i zadruga) i to:
a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
– fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana
u trenutku podnošenja prijave projekta,
– mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana
u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za
upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji
projekta na ovom Natječaju,
– proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika,
– pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u
godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno
razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati
najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna
zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora
ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore),
– kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar
poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma
podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te
mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati
upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za
zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore),
– nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od
čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja
prijave projekta,
– nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema
državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama,
– nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Tijekom provedbe projekta i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne
smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod 6.000 eura/8.000 eura
ovisno o sektoru ulaganja.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 eura kunskoj protuvrijednosti, a najviša 35.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet
potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:
a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva
za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede.
b) ako je nositelj projekta pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj
osobi – nositelju projekta prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 10. travnja 2019., a najkasnije do 20. svibnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://lag-zrinskagora-turopolje.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.