Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je 29. ožujka 2019. godine ažurirani Indikativni godišnji plan objave poziva.

Indikativni godišnji plan sadrži popis poziva i rokova te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Ažurirani plan pogledajte na Indikativni godišnji plan Poziva 29.03.2019

Izvor: https://razvoj.gov.hr