Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv u cilju poticanja osmišljavanja i
primjene marketinškog pristupa u upravljanju poslovnim subjektima, promociji i prodaji
proizvoda i usluga, te jačanja konkurentnosti poduzetnika u Sisačko-moslavačkoj
županiji.
Ovim Javnim pozivom će se dodjeljivati financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za sufinanciranje organiziranja i nastupa na gospodarskim manifestacijama u vezi s poduzetništvom:
1. potpore za sufinanciranje organiziranja gospodarskih manifestacija na području
Sisačko-moslavačke županije i organiziranja zajedničkog nastupa poduzetnika
Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim manifestacijama u Republici
Hrvatskoj ili inozemstvu,
2. potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa na gospodarskim manifestacijama u
Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Gospodarskim manifestacijama smatraju se sajmovi, izložbe i druge gospodarske manifestacije organizirane s namjerom predstavljanja, promocije proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika i udruženja poduzetnika, a također i druge gospodarske manifestacije namijenjene promociji ponude i potražnji poslova na području Sisačko-moslavačke županije.

Zahtjeve na ovaj Javni poziv mogu podnijeti:
1. jedinice lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije, Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije, Hrvatski zavod za
zapošljavanje – Područna služba u Sisku i Kutini;
2. udruge, zadruge i zadružni savezi koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije i koji imaju najmanje 5 članova s područja Sisačko-moslavačke županije;
3. obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu je 40.000,00 kuna.
Za gospodarske manifestacije (sajmovi, izložbe u RH i inozemstvu) sredstva se mogu koristiti za:
– najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) ,
– nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
– najam prostora i opreme za održavanje manifestacije,
– troškovi promocije manifestacije,
– usluge zaštitarske službe,
– drugi opravdani troškovi neposredne organizacije manifestacije.

Iznos potpore može iznositi 100% prihvatljivih troškova:
– ali ne više od 20.000,00 kuna organizatorima/suorganizatorima manifestacije ili zajedničkog nastupa poduzetnika na manifestacijama – jedinice lokalne samouprave, udruge, zadruge, zadružni savezi, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije;
– ali ne više od 10.000,00 kuna za projekt HZZ-Područna služba Sisak;
– ali ne više od 10.000,00 kuna za projekt HZZ-Područna služba Kutina;
– ali ne više od 5.000,00 kuna za projekt pojedinačnom izlagaču.

Sredstva se neće odobriti pojedinačnim izlagačima za izlaganje u okviru zajedničkog nastupa na gospodarskoj manifestaciji, niti za pojedinačni nastup ako izlagač može sudjelovati u zajedničkom organiziranom nastupu na istoj gospodarskoj manifestaciji, za koji su organizatoru/suorganizatoru gospodarske manifestacije ili zajedničkog nastupa odobrena sredstva.
Organiziranim zajedničkim nastupom poduzetnika smatra se nastup četiri ili više gospodarskih subjekata s područja Sisačko-moslavačke županije, koji nisu vlasnički povezani.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu s pripadajućom dokumentacijom Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, osobno u pisarnici ili se šalje putem pošte, do 19. travnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.