[SAVJETODAVNI ČLANAK]

Nezaposleni ste i želite pokrenuti poslovni pothvat!? Odvažite se i zakoračite u poduzetništvo uz potpore za samozapošljavanje!

Ovo je izvrsna prilika za sve nezaposlene osobe da ostvare svoje snove u svijetu poduzetništva!

Za zadovoljavanje uvjeta prihvatljivosti korisnika za većinu natječaja za bespovratne potpore koji se raspisuju na lokalnom, regionalnom i nacionalnom/EU nivou korisnici trebaju odmah kod podnošenja prijave za potporu imati registriran poslovni subjekt.Međutim iznimka je mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Potpora za samozapošljavanje“ za koju korisnici mogu podnijeti Zahtjev s poslovnim planom,  a da nemaju registriran poslovni subjekt.Navedenu mjeru provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a financijska sredstva za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja  su osigurana iz Strukturnih fondova Europske unije.

Tko može dobiti potporu za samozapošljavanje?

Potporu za samozapošljavanje mogu iskoristiti nezaposlene osobe prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje, a u svrhu pokretanja poduzetničkih pothvata odnosno za pokrivanje troškova otvaranja i rada poslovnog subjekta. Potpora se dodjeljuje osobama koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i razradile poduzetničku ideju. Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata.

Koliki iznos potpore se može dobiti?

Visina potpora koja se može ostvariti je do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad, za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do 2 osobe) do 110.000,00 kn, za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000,00 kn te za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000,00 kn.

Za točno specificirane djelatnosti može se ostvariti veći iznos potpora i to do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:

  • rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)
  • prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
  • gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)
  • građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
  • prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1)

Moguće je ostvariti i veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) za gore navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore. Također može se odobriti do 85.000,00 kn ukoliko se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu.

Što sadrži poslovni plan?

Troškovnik unutar poslovnog plana podrazumijeva troškove vezane uz registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, poput nabave opreme, zakupa poslovnog prostora i obveznih doprinosa za 11 mjeseci poslovanja. Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ako sukladno važećim propisima nije povrativ.

Koje su obveze kada dobijete potporu?

Kada Hrvatski zavod za zapošljavanje odobri zaprimljeni Zahtjev za potporu i poslovni plan kreće postupak registracije poslovnog subjekta i potpisivanje Ugovora o financiranju. Nakon toga slijedi jednokratna isplata potpore u roku od 30 dana od potpisa Ugovora.Kako bi ispunio uvjete korisnik je obvezan poslovati najmanje godinu dana, te podnijeti Izvješće o namjenskom trošenju sredstava i računima opravdati sredstva potpore za aktivnosti/investiciju sukladno poslovnom planu i troškovniku.

Za vrijeme trajanja mjere, osobama koje su se samozaposlile putem mjere „Potpora za samozapošljavanje“moguće je odobriti mjeru osposobljavanje na radnom mjestu, za najviše dvije osobe. Također korisnik potpore može u isto vrijeme koristiti i mjeru stručno osposobljavanje za rad za najviše jednu osobu i osposobljavanje na radnom mjestu za najviše jednu osobu.

Nakon korištenja mjere i pravdanja financijskih sredstava dobivenih iz „Potpora za samozapošljavanje“ korisnik može podnijeti zahtjev za dodjelu potpore za proširenje poslovanja i ostvariti dodatna financijska sredstva za svoje poslovanje.

Osim navedenih mjera vezanih uz pokretanje poduzetničkih aktivnosti, na raspolaganju su i potpore za zapošljavanje djelatnika, usavršavanje, obrazovanje nezaposlenih, osposobljavanje na radnom mjestu, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva, zapošljavanje u programima javnih radova, potporu za očuvanje radnih mjesta te stalnog sezonca. Detaljne informacije o navedenim potporama za zapošljavanje dostupne su na web stranici www.mjere.hr, a također i u Javnoj ustanovi PETRA – Petrinjskoj razvojnoj agenciji.

Stoga iskoristite ove odlične mogućnosti i osigurajte si vlastiti posao, a time i životnu egzistenciju.

Piše: L.M.LJ